|

ISO

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA ORAZ
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o. jest specjalistycznym ośrodkiem okulistycznym koncentrującym się na kompleksowym prowadzeniu diagnostyki, badań i zabiegów okulistycznych oraz świadczeniu usług optometrycznych i ortoptycznych przez wysokiej klasy specjalistów.

W swoich działaniach staramy się zapewnić Naszym Pacjentom poziom jakości i bezpieczeństwo spełniające ich oczekiwania, jak również wysoki komfort pobytu w naszym ośrodku. Dbamy także o ochronę środowiska naturalnego, propagowanie ekologicznych zachowań oraz ograniczenie zagrożeń związanych z utratą bądź naruszeniem bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych.

Nadrzędnymi celami OKULUS PLUS są:

 • Indywidualne podejście do każdego pacjenta, które staramy się osiągnąć poprzez zapewnienie mu dokładnej informacji o zdiagnozowanej chorobie, możliwych metodach leczenia, a także poprzez wspólny najkorzystniejszy wybór sposobu leczenia;
 • Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych zgodnie w wymaganiami prawa, obowiązującymi standardami medycznymi oraz najlepszą posiadaną wiedzą przez naszych specjalistów;
 • Zapewnienie wysokiej klasy sprzętu medycznego poprzez zakup nowoczesnych technologii dostępnych na rynku;
 • Zapewnienie aktualnej wiedzy personelowi, jak również lekarzom z innych ośrodków, poprzez organizowanie szkoleń i konferencji z zakresu nowoczesnej okulistyki;
 • Ograniczanie zanieczyszczenia środowiska poprzez właściwe postępowanie z odpadami powstającymi podczas świadczenia przez nas usług;
 • Właściwe gospodarowanie mediami energetycznymi poprzez realizowanie działań optymalizujących zużycie energii elektrycznej;
 • Podnoszenie świadomości proekologicznej pracowników i pacjentów, poprzez propagowanie postaw proekologicznych i praktyk CSR.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa własnych oraz powierzonych informacji i danych osobowych poprzez podnoszenie świadomości użytkowników z zakresu korzystania z systemów informatycznych oraz ustanowionych w OKULUS PLUS zasad zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
 • Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia integralności, poufności oraz dostępności informacji oraz wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania.

Najwyższe Kierownictwo OKULUS PLUS deklaruje:

 • Poprawę jakości oraz ciągłe doskonalenie: świadczonych usług, narzędzi ograniczenia zanieczyszczeń obciążających środowisko naturalne oraz zabezpieczeń przed nieuprawnionym przetwarzaniem aktywów związanych z bezpieczeństwem informacji. Realizuje to poprzez stosowanie się do wymagań międzynarodowych norm systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów polityki pod względem zapewnienia jej ciągłej przydatności;
 • Spełnienie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań, co do których spełnienia OKULUS PLUS się zobowiązał;
 • Zapewnienie świadomości pracowników odnośnie celów i zadań wynikających z niniejszej polityki.

Skontaktuj się

Chcesz zadbać o swoje oczy? Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić wizytę lub zadać pytania. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci widzieć świat w najlepszy możliwy sposób.

Bielsko Biała

Katowice

Spytaj o wizytę lub opisz problem

Czego szukasz?

Najczęściej wyszukiwane frazy:

Oprawy korekcyjne

Laserowa korekcja wzroku

Krótkowzroczność

E-kwalifikacje

Laseroterapia jaskry (SLT, YAG)

Zaćma