Doradzamy Prezydentowi RP - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

NIE ODKŁADAJ DIAGNOSTYKI. W NASZYCH PLACÓWKACH MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE! Kliknij i sprawdź.

Doradzamy Prezydentowi RP

2 lis 2015

wydrukuj

rozmiar czcionki

Dyrektor Kliniki OKULUS nie ustaje w dążeniu do poprawy polskiej służby zdrowia.

Krzysztof Macha był jednym z organizatorów i prelegentów konferencji Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, która odbyła się 28-30.11.2015 r. w Katowicach. Jest to pionierski projekt obywatelski zrzeszający ekspertów dziedzinowych oraz przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki. Jego celem było sformułowanie na podstawie badań i dyskusji podczas 17 warsztatów tematycznych propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu. Dyrektor Macha zarządzał warsztatem „Opieka zdrowotna”.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który był gościem honorowym konferencji przekazano główne postulaty przedsiębiorców i ekspertów zajmujących się zmianami konkretnych regulacji prawnych, które w tej chwili hamują rozwój firm i ograniczają skuteczną ekspansję na rynki zagraniczne. Gł. postulat z obszaru zdrowia to: Pracodawcy powinni zapewnić szczególną ochronę zdrowia osób w wieku produkcyjnym.

To nie pierwsza inicjatywa dyrektora Kliniki OKULUS w dążeniu do poprawy polskiej służby zdrowia. O niepokojących wynikach badań pierwszoklasistów zrealizowanych w ramach kampanii „Szkoła Zdrowego Widzenia” niezwłocznie zawiadomił organy odpowiedzialne za system ochrony zdrowia w Polsce. Raporty SZW zostały przekazane: Ministrowi Zdrowia, Prezesowi NFZ, Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego NFZ na terenie, którego prowadzone były badania, Posłom i Senatorom z Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP, władzom samorządowym woj. śląskiego, władzom samorządowym powiatu bielskiego i miasta Jaworzna.

Postulaty te zgłaszał również na tegorocznej konferencji „Wzrok a trudności szkolne – wyzwania XXI wieku” z udziałem minister edukacji Joanny Kluzik-Rostowskiej.