Inne zabiegi - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

NIE ODKŁADAJ DIAGNOSTYKI. W NASZYCH PLACÓWKACH MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE! Kliknij i sprawdź.

Inne zabiegi

wydrukuj

rozmiar czcionki

«   Wróć do: Zabiegi


W poniższej tabeli znajdziesz ceny:

– laseroterapii w chorobach oczu
– innych zabiegów na soczewce (różne rodzaje zaćmy)
– zabiegów chirurgii witreoretinalnej i innych w chorobach siatkówki
– drobnych zabiegów chirurgicznych

Laseroterapia w chorobach oczu
Kapsulotomia laser YAG (zaćma wtórna)440,00 zł
Laseroterapia siatkówki (retinopatia cukrzycowa, stan po zakrzepie żyły centralnej – jedna sesja)450,00 zł
Trabekuloplastyka laserowa SLT – laserowy zabieg przeciwjaskrowy440,00 zł
Irydotomia laserowa440,00 zł
Witreoliza laserowa NOWOŚĆ (zabieg wykonywany w Jaworznie)
600,00 zł

Zabiegi laseroterapii jaskry oraz zaćmy wtórnej odbywają się w Jaworznie oraz w Bielsku.

Inne zabiegi na soczewce
Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy300,00 zł
Zabieg usunięcia zaćmy metodą zewnątrztorebkową z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej3 000,00 zł
Operacja zaćmy powikłanej w oku z brakiem tęczówki z kosztem soczewki i barwnej protezy tęczówki5 500,00 zł
Usunięcie zaćmy z wszczepem soczewki oraz trabekulektomią5 950,00 zł
  
Kwalifikacja do zabiegu z wszczepem soczewki Scharioth’a 450,00 zł
Zabieg wszczepienia soczewki Scharioth’a  (w tym dwie wizyty kontrolne)6 900,00 zł
 
Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy i zabiegu przeciwjaskrowego450,00 zł
Zabieg łączony: usunięcie zaćmy z wszczepem soczewki z operacją przeciwjaskrową GONIOTOMIA AB INTERNO+ 2 2500 zł do zabiegu zaćmy
Zabieg łączony: usunięcie zaćmy z wszczepem soczewki z operacją przeciwjaskrową z użyciem mikroimplantu+ 4 000 zł do zabiegu zaćmy
W cenie zabiegu 1 wizyta kontrolna
Operacja podwiniętej soczewkiod 4 000,00
W cenie zabiegu 1 wizyta kontrolna
Usunięcie wszczepionej soczewki2 000,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zaćmy wtórnej2 000,00 zł
Wszczep soczewki wtórny – PMMA3 000,00 zł
Wszczep soczewki wtórny jednoczęściowy zwijalny3 000,00 zł
Wszczep soczewki wtórny z fiksacją twardówkową4 000,00 zł
W cenie zabiegu 1 wizyta kontrolna
Kontrola po zabiegu usunięcia zaćmy w innym ośrodku300,00 zł
Hospitalizacja300,00 zł

 

Zabiegi chirurgii witreoretinalnej i inne w chorobach siatkówki
Badania wstępne do zabiegu witrektomii i innych zabiegów na siatkówce350,00 zł
Odwarstwienie siatkówki – operacja odwarstwionej siatkówki z założeniem plomby i/lub opasaniem4 800,00 zł
Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej4 900,00 zł
Witrektomia
Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny5 950,00 zł
Opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną6 700,00 zł
Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomią tylną6 950,00 zł
Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego7 200,00 zł
W cenie zabiegu 1 wizyta kontrolna

 

Drobne zabiegi chirurgiczne
Implantacja zatyczek do punktów łzowych – Extend syntetyczne (do 3 miesięcy)jedno oko150,00 zł
dwoje oczu250,00 zł
Implantacja zatyczek do punktów łzowych – hydrożelowe FORM FIT (na stałe)
jedno oko300,00 zł
dwoje oczu550,00 zł