Personel-old - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

NIE ODKŁADAJ DIAGNOSTYKI. W NASZYCH PLACÓWKACH MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE! Kliknij i sprawdź.

Personel-old

wydrukuj

rozmiar czcionki

dr n. med. Iwona Filipecka
Specjalista chorób oczu, Kierownik medyczny OKULUS PLUS, Prezes Zarządu

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako lekarz i chirurg przez kilkanaście lat praktyczne doświadczenie zdobywała w Klinice Okulistyki w Katowicach.
Od lat uczestniczy w wielu szkoleniach zawodowych w ośrodkach zagranicznych, które poświęcone są najnowocześniejszym technikom operacyjnym i diagnostycznym z wykorzystaniem najlepszego sprzętu medycznego, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Barcelonie. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS). OD 13 lat uczestnik międzynarodowych konferencji i zjazdów ESCRS i AAO. Jako pierwsza w Polsce dr Filipecka wszczepiła soczewkę MPlus add.+1,5. Po zabiegu usunięcia zaćmy z wszczepem tych soczewek pacjent widzi dobrze bez okularów na wszystkie odległości. Z podobnym sukcesem wykonała nietypowy zabieg usunięcia zaćmy po korekcji laserowej oczu.
Dr Filipecka jest ekspertem medialnym oraz pomysłodawcą licznych kampanii społecznych, w tym m.in. „Szkoły Zdrowego Widzenia” oraz akcji „Okuliści dla Afryki”.
072 lek. med. Janusz Damek
Specjalista chorób oczu

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy oraz staż specjalizacyjny odbywał w szpitalach w Bielsku-Białej oraz w Klinice Okulistycznej w Bytomiu. Uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu w 1997 roku. Dr Damek wykonuje w naszym Centrum zabiegi iniekcji doszklistkowych i nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych sympozjach jaskrowo-siatkówkowych, miłośnik okulistycznych nowinek technologicznych.
Agnieszka-Nowak dr n. med. Agnieszka Nowak
Specjalista chorób oczu, Kierownik OKULUS PLUS w Jaworznie
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku. Temat pracy „ET-1 i jej receptory w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu II”. Od 2013 roku dr Agnieszka Nowak pełni funkcję Kierownika OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii w Jaworznie. Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym jako ekspert na konferencji „Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku” w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
dr n. med. Ewa Lange
Specjalista chorób oczu
Od 1993 roku pracowała na swoje doświadczenie w Pracowni Chirurgii Refrakcyjnej Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponad 17 lat pracy przy stole operacyjnym. II stopień specjalizacji. Doktorat z zakresu chirurgii refrakcyjnej. Wykonane ponad 20 tys. zabiegów. Jest autorką bardzo licznych prac i prezentacji naukowych dotyczących chirurgii okulistycznej. Odbyła liczne szkolenia praktyczne, m.in. zagraniczne z zakresu doskonalenia laserowej korekcji wzroku i leczenia stożka rogówki: 2008 r. Hiszpania Alicante, 2009 r. Hiszpania Barcelona, USA San Francisco i Filadelfia;
2013 r. Irlandia Dublin, Niemcy Norymberga.
agnieszka_gradek_motyl_m dr n.med. Agnieszka Grądek-Motyl
Specjalista chorób oczu
Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ukończyła w 2004 roku. Staż specjalizacyjny odbywała w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach, natomiast w trakcie staży specjalizacyjnych klinicznych zdobywała doświadczenie zawodowe w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu oraz Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach. W 2012 roku ukończyła specjalizację I stopnia w zakresie okulistyki. Odbyła liczne szkolenia dla chirurgów refrakcyjnych m.in. w Hamburgu. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w maju 2016 roku. Rozprawa pod tytułem „Ocena wpływu ultradźwięków stosowanych podczas zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej na stan rogówki i plamki u pacjentów z cukrzycą typu 2” wzbudziła duże zainteresowanie środowiska lekarskiego zarówno ze względu na tematykę, jak i na unikalną wartość opracowania oraz istotnie ważne wnioski. Praca doktorska Agnieszki Grądek-Motyl udowodniła, że pacjenci chorujący na cukrzycę powinni jak najszybciej poddawać się zabiegom leczenia zaćmy, które w naszym ośrodku są nie tylko bezpieczne, ale przeprowadzane według najwyższych standardów. To pierwszy pierwszy doktorat zrealizowany w OKULUS PLUS.
dr n. med. Iwona Rokita Wala
Specjalista chorób oczu
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w największej klinice okulistycznej w Polsce, jako asystent następnie adiunkt Katery i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W ostatnich latach pracy, ordynator oddziału. Specjalizuje się w chirurgii refrakcyjnej (kilka tysięcy wykonanych laserowych zabiegów korekcji wad wzroku), chirurgii zaćmy, diagnostyce i leczeniu schorzeń rogówki, diagnostyce obrazowej- mikroskopia konfokalna rogówki. Współautor ponad 170 publikacji: artykułów i prac wygłoszonych na kongresach i sympozjach w kraju i zagranicą. Stale podnosi swoje kompetencje na kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons. W OKULUS PLUS zajmuje się kompleksową diagnostyką schorzeń oczu oraz przeprowadza zabiegi laserowej korekcji wzroku.
urszula dr n. med. Urszula Gajdzik-Gajdecka
Specjalista chorób oczu

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1995). Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu (1997-2002) oraz Klinice Okulistycznej ŚUM w Katowicach (2003-2011). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 roku. Temat pracy „Ocena grubości i objętości plamki oraz grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w oczach z druzami głowy nerwu wzrokowego za pomocą optycznej koherentnej tomografii”. Jest współautorem licznych prac prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikacji z zakresu chorób plamki i siatkówki. Stale podnosi swoje kompetencje na kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych, m.in. we Francji, Wlk. Brytanii.
katarzyna lek. med. Katarzyna Posłuszny-Rutkowska
Specjalista chorób oczu

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Staż podyplomowy oraz specjalizacyjny odbywała w Szpitalu Bródnowskim oraz w Klinice Okulistycznej Prof. J. Szaflika w Warszawie. Tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki uzyskała w 2007 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach polskich oraz zagranicznych.
ko dr n. med. Krzysztof Ochalik
Specjalista chorób oczu
Lekarz o bardzo szerokim doświadczeniu w dziedzinie okulistyki. Posiada  20-letnie doświadczenie w chirurgii oka w uznawanej za najlepszą w kraju I Klinice Okulistyki w Katowicach. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej – jest autorem szeregu prac naukowych. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora za pracę “Korekcja wysokiej krótkowzroczności przedniokomorowymi soczewkami fakijnymi.“ W OKULUS PLUS specjalizuje się w chirurgii witreoretinalnej.
  dr n. med. Lilianna Prudło
Specjalista chorób oczu
Specjalista chorób oczu, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Analiza aktywności transkrypcyjnej genów obrony antyoksydacyjnej w torebce przedniej soczewki pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji”. Uczestniczka wielu renomowanych kursów i szkoleń. Specjalizuje się w terapii najmłodszych pacjentów w zakresie leczenia operacyjnego i zachowawczego zeza, niedrożności dróg łzowych, chorób rogówki oraz siatkówki. Doświadczona w stosowaniu nowoczesnych terapii zapobiegających rozwojowi krótkowzroczności u dzieci od pierwszych miesięcy życia.
077 lek. med. Barbara Grzyb-Czerwińska
Specjalista chorób oczu
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Umiejętności w zakresie okulistyki i chirurgii okulistycznej zdobywała w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach gdzie pełni funkcję zastępcy ordynatora. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
dś dr n.med. Dorota Śpiewak
Specjalista chorób oczu

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizuje się w leczeniu AMD oraz wykonuje drobne zabiegi. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2018 roku. W OKULUS PLUS jest specjalistą w diagnostyce i leczeniu chorób oczu dorosłych.
Agnieszka-Lembowicz mgr Agnieszka Lembowicz
Kierownik Pracowni Optometrii i Terapii Widzenia OKULUS PLUS, Ortoptystka/Optometrystka


Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie Wydziału Ortoptystek oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przeszkolona przez specjalistów należących do amerykańskiego College of Optometrist, kieruje i rozwija innowacyjną terapię widzenia. W OKULUS PLUS pracuje od maja 2011 r. Jest odpowiedzialna za rozwój terapii widzenia i ćwiczeń usprawniających narząd wzroku u dzieci i dorosłych. Współpracuje w tym zakresie z lekarzami okulistami. Na co dzień pracuje z pacjentami, prowadzi warsztaty i szkolenia. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. „Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój – wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia” w Dąbrowie Górniczej, XLV Zjazd Okulistów Polskich w Łodzi. Jest wolontariuszką w organizowanych przez nas akcjach – „Szkoła Zdrowego Widzenia” oraz „Okuliści dla Afryki”, w trakcie których przebadano wzrok dzieci w polskich i afrykańskich szkołach.

mgr Martyna Sulska
Optometrysta
-Soczewki miękkie kontaktowe
-Soczewki kontaktowe specjalistyczne twarde, hybrydowe, miniskleralne
-Stożek rogówki
-Soczewki protetyczne
-Optometryczna Terapia Widzenia
-Kwalifikacje do zabiegu laserowej korekcji wzroku
-Dobór korekcji okularowej

Magister optometrii – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia I stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność Optyka Okularowa oraz studiów II stopnia na kierunku Optometria. Praktyki zawodowe z optyki okularowej odbywała w niemieckim oddziale japońskiej firmy Hoya, jednej z wiodących marek produkujących soczewki okularowe. Natomiast praktyki zawodowe z optometrii odbywała w Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu, gdzie zdobyła wiedzę praktyczną z zakresu terapii widzenia pod opieką dr Anny Przekorackiej-Krawczyk.

Absolwentka warsztatów z zakresu terapii widzenia (poziom I i II) oraz neurooptometrii (poziom I) prowadzonych przez utytuowanych amerykańskich optometrystów -Willisa Clem Maples, O.D. ,M.S., FAAO, FACBO, FCOVD Doktor Optometrii, profesor Oklahoma College of Optometry na Northeastern State University College of Optometry oraz Wesa de Rosie, O.D., FAAO, profesor Oklahoma College of Optometry na Northeastern State University College of Optometry. Wszystkie warsztaty zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.

Uczestniczyła w wielu konferencjach, m. in. Kontaktologia – bezpieczeństwo stosowania (2014), Kontaktologia – innowacyjne rozwiązania (2014), Kontaktologia Pediatryczna (2016), Optometria 2016, Optometria 2017, Optometria 2019. Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, w kadencji 2018-2020 członek Zarządu tego Towarzystwa. Członek Zarządu Fundacji Okuliści dla Afryki. W 2018 roku wyjechała na misję do Kenii, podczas której badany był wzrok dzieci w wieku szkolnym. Czerpie niezwykłą satysfakcję z możliwości usprawniania procesu widzenia u małych i tych większych pacjentów – Optometria to jej pasja.

W życiu prywatnym – właścicielka dwóch kotów: Maszkietnika i Szkopyrta 🙂 Ciekawa świata, uwielbia podróżować, jej życie wypełnia muzyka.

wt mgr Wiktor Truszkowski
Optometrysta
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zdobywał w salonie optycznym we Wrocławiu. Przeprowadzał badania przesiewowe w przedszkolach. Ukończył kursy: „Podstawy doboru soczewek kontaktowych” oraz „Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji”. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Fascynuje się kulturą dalekiego wschodu, kocha góry oraz fotografię i uwielbia pływać.
043 Bernadetta Gęga
Licencjat pielęgniarstwa. Ukończyła Liceum Medyczne w Żywcu, a w 2009 uzyskała licencjat na Wydziale Pielęgniarstwa Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. Wiele lat pracowała w Poradni Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Żywcu. Ukończyła kurs instrumentariuszki. W OKULUS PLUS pracuje od października 2006 r. w Poradni i na bloku operacyjnym. Prywatnie lubi jazdę na nartach i rodzinne wyjazdy na pikniki lotnicze.
058 Lucyna Hola – Dział Obsługi Pacjenta
Ukończyła Włókienniczą Szkołę w Bielsku Białej. Bardzo interesuje ją praca z ludźmi. Lubi rodzinne wycieczki w góry, oraz jazdę na rowerze.
056 Bożena Duraj – Dział Obsługi Pacjenta
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Żywcu oraz kurs Rejestratorki Medycznej.
W OKULUS PLUS pracuje od stycznia 2010 r. Interesuje się modą i projektowaniem odzieży. W zimie lubi jazdę na nartach, latem uwielbia morze. Chętnie poznaje nowych ludzi.
Dorota-Wiatr mgr Dorota Wiatr – Zastępca Kierownika OKULUS PLUS w Bielsku-Białej

Licencjat pielęgniarstwa. Absolwentka Liceum Medycznego we Wrocławiu, licencjat pielęgniarstwa ukończyła w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu, tytuł mgr otrzymała w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach na kierunku: „Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia” oraz studiów podyplomowych „E-zdrowie” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czas wolny poświęca na jazdę na nartach, wycieczki po górach, czytanie ciekawych książek i słuchanie muzyki klasycznej.

Barbara-Omasta Barbara Omasta
Licencjat pielęgniarstwa zdobyła na Wydziale Pielęgniarstwa w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. W 2013 roku ukończyła kurs pielęgniarstwa rodzinnego. W OKULUS PLUS pracuje od stycznia 2011 r. Wolny czas spędza aktywnie.
Grzegorz-Mazurek Grzegorz Mazurek
Ukończył szkołę optyczną w Katowicach, otrzymując tytuł Technik Optyk. Posiada wieloletnie doświadczenie w montażu oraz doborze soczewek okularowych. W OKULUS PLUS pracuje od maja 2011 r. Prywatnie interesuje się sportem, lubi rodzinne wyjazdy na narty.

 

    Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
    Podaj numer telefonu, a my oddzwonimy
    lub zadzwoń pod nr. +48 33 816 25 78