Pomoc dla Afryki - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

OKULUS KATOWICE – JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE! czytaj więcej

Pomoc dla Afryki

wydrukuj

rozmiar czcionki

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat działalności misyjnej i pomocy organizowanej przez OKULUS PLUS dla ubogich mieszkańców Afryki.

Okuliści dla Afryki

Akcji społeczna „Okuliści dla Afryki” powstała w 2012 roku z inicjatywy dr n. med. Iwony Filipeckiej, natomiast w 2018 roku akcja przekształciła się w Fundację Okuliści dla Afryki.

Kampania społeczna realizowana była i jest we współpracy z Fundacją Dzieci Afryki. Jej celem jest wykorzystanie doświadczenia i wiedzy pracowników OKULUS PLUS dla poprawy wzroku dzieci w krajach, w których opieka medyczna tego nie zapewnia.

Do końca 2 kwartału 2019 r.  zrealizowano 26 misji medycznych do Kamerunu, Namibii, Tanzanii, Ugandy, Ghany, Kenii oraz na Madagaskar. Łącznie podczas wyjazdów wolontariusze akcji zbadali blisko 11 tys. dzieci i dorosłych. Dzięki staraniom dr Filipeckiej 1.10.2013 r. powstał pierwszy polski gabinet w Kamerunie, a w 2016 roku powstała pierwsza polska klinika okulistyczno-dentystyczna w Tanzanii.

W ramach akcji poza pomocą medyczną w trakcie wyjazdów misyjnych dr Filipecka m.in. bierze udział w prelekcjach nt. pomocy medycznej w Afryce, pozyskuje nowych wolontariuszy oraz darczyńców, organizuje transport otrzymanych leków i nieużywanego przez polskich okulistów z uwagi na rozwój technologii nadal sprawnego sprzętu medycznego.

OKULARY DLA AFRYKI

Okulary dla Afryki (2014, 2015, 2016) – łączna liczba zebranych okularów : ok. 35 000 szt. (stan nd. 26.06.2019)

Ogólnopolska akcja zbierania używanych okularów dla ubogich mieszkańców Czarnego Lądu – dzieci i dorosłych – Kamerunu, Namibii i Ugandy, Etopii, Ghany i Mauretanii. Pomysłodawcą zbiórki i powtórnego wykorzystania często wyrzucanych na śmietnik niepotrzebnych Polakom okularów jest dr n.med. Iwona Filipecka, ambasadorka Fundacji Dzieci Afryki.  Wspólnie z Robertem Nogą, prezesem Fundacji Dzieci Afryki oraz pracownikami OKULUS PLUS w Bielsku i Jaworznie udało się zaangażować do akcji tysiące ludzi z całej Polski. Wyczyszczone, skatalogowane i spakowane okulary przesyłane są do polskich misjonarzy w Afryce, którzy zgodnie z przeszkoleniem dr Filipeckiej dobierają okulary potrzebującym Afrykańczykom już na miejscu. Pozyskane dary zostały przekazane mieszkańcom Etopii, Ghany, Kamerunu, Mauretanii, Namibii i Ugandy.

Więcej informacji na temat pomocy medycznej OKULUS PLUS dla Afryki:
•    https://www.facebook.com/OkulisciDlaAfryki
•    www.okuliscidlaafryki.pl

Dodatkowa pomoc

Udział w programie Fundacji DZIECI AFRYKI pt.„Adopcja Serc”.
Program polega na duchowej adopcji osieroconego dziecka lub wychowującego się w ubogiej rodzinie, a będącego pod opieką Oratorium św. Michała Archanioła w Nguelemendouka. Przystępując do programu opłaca się wyżywienie i pomoc w nauce konkretnemu dziecku. Obecnie dzieci cztery razy w tygodniu mogą zjeść do syta pożywny posiłek.  Często jest on jedynym jaki mogą spożyć w ciągu całego dnia. W czasie wakacji, z nadwyżki środków, dla najbiedniejszych dzieci organizowane są kolonie.
Więcej informacji: http://dzieciafryki.com/adopcja-serca-w-mbaikoro/

 

Pierwszy polski gabinet okulistyczny w Kamerunie poszukuje wolontariuszy
Główny cel drugiej misji ,,Okulistów dla Afryki’’ w październiku 2013 r.  został osiągnięty. Po wielu miesiącach przygotowań udało się zorganizować pierwszy polski gabinet okulistyczny w Kamerunie. Dzięki pomocy polskich misjonarek, darczyńców indywidualnych z całej Polski oraz firm – od medycznych po podróżnicze – w kameruńskiej miejscowości Abong-Mbang można leczyć wzrok. W przerwach pomiędzy misjami kolejnych okulistów i optometrystów w gabinecie pracuje przeszkolona z podstaw okulistyki Siostra Nazariusza ze Zgromadzenia Duszy Chrystusowej. Wolontariuszy chętnych do wsparcia Siostry i niesienia pomocy naprawdę ubogim ludziom, którzy potrafią przemierzyć dziesiątki kilometrów na spotkanie z lekarzem zapraszamy do kontaktu.