Działalność społeczna (CSR) - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

NIE ODKŁADAJ DIAGNOSTYKI. W NASZYCH PLACÓWKACH MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE! Kliknij i sprawdź.

Działalność społeczna (CSR)

wydrukuj

rozmiar czcionki

„DOBRO, KTÓRE DAJESZ DO CIEBIE WRACA” to maksyma, którą kierujemy się w swojej działalności od początku istnienia Kliniki.

Stałym dążeniem OKULUS PLUS jest budowanie trwałych i silnych relacji z naszymi pacjentami, lokalnymi społecznościami oraz organizacjami i firmami, z którymi współpracujemy. Dla społeczności, wśród których działamy chcemy być wiarygodnym i godnym zaufania podmiotem medycznym, w którym znajdą nie tylko profesjonalną, na najwyższym poziomie opiekę medyczną, ale również zrozumienie i równe dla wszystkich, pełne szacunku traktowanie.

Dla śląskiej medycyny chcemy być katalizatorem napędzającym pozytywne zmiany w dziedzinie profilaktyki okulistycznej, edukacji i wsparcia dla najbardziej potrzebujących. W osiąganiu tych celów pomaga nam zaangażowany zespół, dzięki któremu z sukcesem udało się zrealizować kampanię społeczną „Szkoła Zdrowego Widzenia”, akcję „Okuliści dla Afryki” oraz wiele innych inicjatyw społecznych, jak np. badania i dobór okularów dla pensjonariuszy Domów Opieki czy wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie. Dumni z zespołu jaki udało nam się stworzyć rozwijamy wolontariat pracowniczy, który nie tylko włącza się w proponowane akcje, ale często sam wychodzi z inicjatywą organizacji pomocy dla innych.

Oprócz stałych kampanii OKULUS PLUS jest również partnerem wielu wydarzeń organizowanych przez samorządy i stowarzyszenia, podczas których wykonywane są bezpłatne badania okulistyczne. Aktywnie uczestniczymy też w działaniach Fundacji Dzieci Afryki, regularnie wspierając wiedzą i kompetencjami (szkolenia dla wolontariuszy), komunikacyjnie poprzez nagłaśnianie i propagowanie akcji Fundacji oraz rzeczowo m.in. poprzez zbiórki artykułów codziennego użytku potrzebnych ubogim mieszkańcom Czarnego Lądu. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy zaangażowani są w bezpośrednią pomoc charytatywną poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających działalność Fundacji, jak np. udział w programie adopcyjnym dla biednych dzieci z Afryki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych większych inicjatyw w zakładkach Wybrane akcje w Polsce oraz Pomoc dla Afryki.

 

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 2014-2017

Zgodnie z umową o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Nr 118/SPPW/DPP/2014 z dnia 30.06.2014r. w ramach projektu: „Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku” zobowiązaliśmy się do  usystematyzowania w szerokim ujęciu sposobu funkcjonowania ośrodka w relacjach z otoczeniem w zakresie jej komunikowania się oraz manifestowania w działaniu wartości, jakie są jej bliskie tj. świadczenie usług na najwyższym poziomie, zadowolenie pacjentów, kooperantów i pozostałych interesariuszy. Projekt poza opracowaniem kompleksowej strategii CSR obejmował również stworzenie i wdrożenie polityki związanej z organizacją wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym skierowanych do pracowników, gdyż to dzięki nim udaje nam się działać zgodnie ze składaną przysięga Hipokratesa.

W 2014 roku w celu uporządkowania wieloaspektowej działalności społecznej OKULUS PLUS przyjęto do realizacji Strategię Społecznej Odpowiedzialności (CSR) na lata 2014-2017 r. W wyniku jej opracowania przyjęto Grupy interesariuszy, wśród których wyodrębniono: otoczenie lokalne, pracowników, pacjentów, media i opinię publiczną, dostawców, konkurencję, administrację rządową.  Na bazie wybranych kluczowych grup w budowaniu strategii SOB/CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Corporate Social Responsibility)  określono najważniejsze obszary SOB/CSR. Jako najważniejsze, zgodne z normą ISO 26000, uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia  odpowiedzialności podmiotu medycznego, jako prawa handlowego uznano: ochronę środowiska naturalnego, stosunki pracy oraz właśnie zaangażowanie społeczne. W ramach strategii CSR przyjęto dokument określający misję oraz katalog wartości OKULUS PLUS.

 

loga

 

 

 

 

 

 

    Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
    Podaj numer telefonu, a my oddzwonimy
    lub zadzwoń pod nr. +48 33 816 25 78