FINAŁ "SZKOŁY ZDROWEGO WIDZENIA" - WYNIKI IV EDYCJI - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

OKULUS KATOWICE – JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE! czytaj więcej

FINAŁ „SZKOŁY ZDROWEGO WIDZENIA” – WYNIKI IV EDYCJI

1 gru 2016

wydrukuj

rozmiar czcionki

30.11.2016 r. odbyło się oficjalne zakończenie IV edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Szkoła Zdrowego Widzenia”, którą z myślą o zdrowiu naszych dzieci realizujemy nieprzerwanie od 2012 r.  W uroczystości udział wzięli przedstawiciele miasta Jaworzna i dyrektorzy szkół podstawowych, którym wręczono certyfikaty potwierdzające udział placówki w badaniach oraz media.

Spotkanie otworzył Zbigniew Mika, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jaworzna, którego postawa względem zdrowia i lepszych perspektyw na przyszłość dla uczniów Jaworzna zasługuje na najwyższe uznanie.

Następnie oddał głos dr n. med. Agnieszce Nowak, kierownik medyczny OKULUS PLUS w Jaworznie.

Dr n. med. Agnieszka Nowak przedstawiła zebranym wyniki badań prezentowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej pt. „Badania przesiewowe i terapia dzieci zagrożonych krótkowzrocznością” z omówieniem skali problemu oraz możliwości działań profilaktycznych w szkole.

Pani Doktor przedstawiła raport medyczny z badań IV edycji „Szkoły Zdrowego Widzenia” nt. stanu widzenia uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Jaworzna w roku szkolnym 2016/2017.

Przebadano łącznie 202 dzieci z 13 szkół. Wyniki:

  • U 26 (12,87%) badanych uczniów stwierdzono nieprawidłową ostrość wzroku do dali, prawidłowe widzenie na dalekie odległości miało 176 osób (87,13%).
  • U 10 (4,95%) dzieci stwierdzono nieprawidłowe widzenie do bliży natomiast u 192 (95,05%) badanych uczniów stwierdzono prawidłową ostrość wzroku na bliskie odległości.
  • W badanej grupie 14 (6,93%) dzieci nie rozpoznawało prawidłowo barw.
  • W badanej grupie u 47 dzieci stwierdzono nieprawidłową konwergencję (23,27%)!

Osłabiona konwergencja i upośledzona akomodacja mogą być objawami zapowiadającymi rozwój krótkowzroczności szkolnej. Pojawiają się one ok. 2 lata wcześniej przed wystąpieniem krótkowzroczności! (Cały raport z komentarzem lekarza dostępny na życzenie – akozera@okulus.pl)

Pierwsza klasa szkoły podstawowej to początek bardzo ważnego etapu w życiu każdego człowieka. Jest on początkiem samodzielnej drogi w dorosłość. Pamiętając, że  ok. 80 % informacji ze środowiska zewnętrznego dociera do kory mózgowej przez narząd wzroku prawidłowe widzenie ma szczególne znaczenie dla rozwoju  dzieci. Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów u dzieci jest przyczyną opóźnień w nauce – trudności z czytaniem, pisaniem, zaburzeń komunikacji, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Wczesne rozpoznanie i leczenie tych zaburzeń wyrównuje szanse i daje  dzieciom możliwość prawidłowego funkcjonowania w szkole i w życiu dorosłym. Skłania to do szczególnej troski o widzenie.

Patronat honorowy nad kampanią objął Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna.

Patroni medialni: Co Tydzień, jaw.pl, Dla Ciebie.TV oraz Puls Jaworzna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie kampanii IV edycji „Szkoła Zdrowego Widzenia”  w mieście Jaworzno a w szczególności dyrekcji szkół, wychowawcom, pedagogom, higienistkom w badanych szkołach, Zbigniewowi Mika – Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

final_szw_2016_foto1 final_szw_2016_foto2 final_szw_2016_foto4 final_szw_2016_foto5 final_szw_2016_foto6 final_szw_2016_foto7