OKULUS Klinika okulistyczna okulista Katowice Kraków Bielsko-Biała zaćma jaskra poradnia Śląsk

SZUKAJ
A+ R A-

Cennik

CENNIK BADAŃ PRYWATNYCH

CENA (zł)

Konsultacja okulistyczna dr n. med. I. Filipecka

220,00

Konsultacja okulistyczna dr n. med. M. Rzendkowski

220,00

Konsultacja Specjalisty Chorób Wewnętrznych Kardiologa

100,00

Konsultacja okulistyczna Specjalisty Chorób Oczu:

Refraktometria – komputerowe badanie wzroku

Badanie ostrości wzroku z doborem okularów

Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Konsultacja okulistyczna u Specjalisty Chorób Oczu
w tym badanie dna oka

OKULUS PLUS w Bielsku 150,00

OKULUS PLUS w Jaworznie 150,00. Cena promocyjna: 120 zł (czas promocji ograniczony)

Konsultacja okulistyczna Specjalisty Chorób Oczu rozszerzona

Refraktometria – komputerowe badanie wzroku

Badanie ostrości wzroku z doborem okularów

Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Perymetria statyczna – badanie pola widzenia

·Badanie przedniej części oka w lampie szczelinowej

Konsultacja okulistyczna u Specjalisty Chorób Oczu
w tym badanie dna ok

200,00

Wizyta rozszerzona z płukaniem kanalików

200,00

Badanie okulistyczne kierowców

120,00

Pakiet dodatkowy do badania kierowców (badanie widzenia zmierzchowego, kontrast, wrażliwość na olśnienie)

100,00

Terapia widzenia (jedno spotkanie)

50,00 - 70,00

Badanie tomografii ocznej w schorzeniach siatkówki

jedno oko 80,00
dwoje oczu 155,00

Badanie tomografii ocznej w kierunku jaskry

jedno oko 80,00
dwoje oczu 155,00

Badanie komórek zwojowych

jedno oko 80,00
dwoje oczu 155,00

Dobór soczewki do wszczepu biometrem optycznym IOL Master

jedno oko 100,00

Topografia rogówki

100,00

Badanie filmu łzowego

100,00

Pachymetria - pomiar grubości rogówki metodą ultradźwiękową

60,00

Gonioskopia - badanie kąta przesączania

60,00

Biometria - pomiar długości gałki ocznej

60,00

Perymetria komputerowe - pole widzenia

75,00

Perymetria-FDT

60,00

Mikroperymetria - PHP

100,00

Tonometria aplanacyjna - pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

50,00

Badanie HoICARD - holter ciśnieniowy

60,00

Badanie EKG z opisem

25,00

Badanie USG gałki ocznej (wykonanie, wydruk + opis lekarza)

jedno oko 100,00

Badanie USG gałki ocznej (wykonanie, wydruk + opis lekarza)

dwoje oczu 150,00

Badanie UBM - biomikroskopia ultradźwiękowa

jedno oko 150,00

Mikroskopia endotelialna z pomiarem grubości rogówki

jedno oko 60,00

Cyfrowa fotografia dna oka

jedno oko 40,00
dwoje oczu 65,00

Badanie wydzielania łez - test Schrimera

50,00

Angiografia fluoresceinowa

270,00

 

CENNIK BADAŃ PRYWATNYCH W PAKIETACH

CENA (zł)

Pakiet „suche oko”:

- wizyta konsultacyjna

- badanie filmu łzowego

- wydruk mapy filmu łzowego dla pacjenta.

 

Cena 200 zł
(w pakiecie taniej o 50zł!)

Pakiet AMD

Refraktometria – komputerowe badanie wzroku

Badanie ostrości wzroku z doborem okularów

Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Mikroperymetria – PHP

Badanie OCT plamki

Konsultacja okulistyczna u Specjalisty Chorób Oczu
w tym badanie dna oka

250,00

Pakiet wczesnej diagnostyki jaskry

Refraktometria – komputerowe badanie wzroku

Badanie ostrości wzroku

Perymetria FDT

Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pachymetria – pomiar grubości rogówki metoda ultradźwiękową

Gonioskopia – badanie kąta przesączania

Badanie komórek zwojowych

Badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej

Konsultacja okulistyczna u Specjalisty Chorób Oczu
w tym badanie dna oka

360,00

Pakiet jaskrowy pełny

Refraktometria – komputerowe badanie wzroku

Badanie ostrości wzroku

Perymetria komputerowa – pole widzenia

Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pachymetria – pomiar grubości rogówki metoda ultradźwiękową

Gonioskopia – badanie kąta przesączania

Badanie tomografii ocznej tarczy i włókien

Badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej

Konsultacja okulistyczna u Specjalisty Chorób Oczu
w tym badanie dna oka

480,00

 

OPTOMETRIA

CENA (zł)

Podstawowe badanie optometryczne

50,00

Konsultacja ortoptyczno-optometryczna

90,00

Pakiet "zez / niedowidzenie"

70,00

Rozszerzona konsultacja ortoptyczno-optometryczna (zez, niedowidzenie)

110

Kontrola i nauka terapii widzenia (pacjenci odbywający terapię domową)

80,00

Kontrola pacjentów odbywających terapię gabinetową

80,00

Terapia widzenia (jedno spotkanie)

od 50 do 70 zł

Terapia widzenia (karnet 5 spotkań)

250,00

Terapia widzenia (karnet 10 spotkań)

450

 

SOCZEWKI KONTAKTOWE

CENA (zł)

Dobór soczewek kontaktowych

150,00

Soczewka kontaktowa opatrunkowa

50,00

Kontrola po doborze soczewek (w tym badanie filmu łzowego)

100,00

Wizyta kwalifikująca do ortokorekcji

250

Ortokorekcja - cena 1 soczewki (w cenie wizyty kontrolne do pół roku)

1000,00

Soczewki twarde
Dobór soczewek twardych:
Cena obejmuje trzy wizyty lekarskie
1) Badanie mapy rogówki oraz dobór soczewek na podstawie aplikacji soczewek próbnych.
2) Odbiór zamówionych soczewek twardych, naukę zakładania, ściągania i pielęgnacji soczewek.
3) Kontrolę soczewek po 2-3 tygodniowej adaptacji.

250,00

Soczewka twarda sferyczna

550 - 650

Soczewka twarda toryczna

650 - 800

 

CENNIK BADAŃ PRYWATNYCH I ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

CENA (zł)

Wizyta kwalifikacyjna

200 zł

Zabieg LASIK jednego oka
W cenie zabiegu są wliczone dwie wizyty kontrolne (na następny dzień i 7 dni po zabiegu)

2300 zł

Zabieg LASIK obu oczu
W cenie zabiegu są wliczone dwie wizyty kontrolne (na następny dzień i 7 dni po zabiegu)

3800 zł

Zabieg SBK LASIK jednego oka
W cenie zabiegu są wliczone dwie wizyty kontrolne (na następny dzień i 7 dni po zabiegu)

2900 zł

Zabieg SBK LASIK za dwoje oczu
W cenie zabiegu są wliczone dwie wizyty kontrolne (na następny dzień i 7 dni po zabiegu)

5000 zł

Po zabiegu laserowej korekcji wzroku przeprowadzane są kontrole pooperacyjne:

 

pierwsza na drugi dzień po zabiegu

bezpłatna

druga po 7 dniach

bezpłatna

trzecia po 2-3 tygodniach

80 zł,
płatność po wizycie

ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY I INNE ZABIEGI NA SOCZEWCE
Badanie wstępne do zabiegu, z wyliczeniem sztucznej soczewki IOL MASTER

200,00

Kwalifikacja do zabiegu

450,00

wizyta kwalifikująca do wszczepu soczewki Mplus

450,00

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem jednoczęściowej soczewki sferycznej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

3 000,00

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem jednoczęściowej soczewki asferycznej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

3 200,00

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

3 800,00

Zabieg usunięcia soczewki/zaćmy metodą fakomeulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej Mplus
(w tym dwie wizyty kontrolne)

Cena regularna zabiegu: 6.100 zł (w tym dwie wizyty kontrole)

Cena promocyjna: 5.500 zł (w tym dwie wizyty kontrolne)

5 500,00

Zabieg usunięcia soczewki/zaćmy metodą fakomeulsyfikacji z wszczepieniem soczewki bifokalnej torycznej Mplus toric
(w tym dwie wizyty kontrolne)

6 500,00

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki torycznej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

4 800,00

Dopłata do zabiegu usunięcia zaćmy z użyciem preparatu Trypan blue

Dopłata do zabiegu usunięcia zaćmy brunatnej i powikłanej

200,00

300,00

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z wszczepem soczewki jednoczęściowej metodą fakoemulsyfikacji z operacją przeciwjaskrową
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

4 200,00

Operacja zaćmy powikłanej w oku z brakiem tęczówki z kosztem soczewki i barwnej protezy tęczówki
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

5 000,00

Zabieg usunięcia zaćmy metodą zewnątrztorebkową z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

2 800,00

Zabieg usunięcia zaćmy metodą zewnątrztorebkową bez wszczepu soczewki wewnątrzgałkowej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

2 600,00

Operacja podwichniętej soczewki od 4 000
do 5 900
Wszczep soczewki wtórny - PMMA
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

2 400,00

Wszczep soczewki wtórny jednoczęściowy zwijalny
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

2 600,00

Wszczep soczewki wtórny z fiksacją twardówkową
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

3 600,00

Usunięcie wszczepionej soczewki
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

1 800,00

Chirurgiczne usunięcie zaćmy wtórnej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

1 800,00

Hospitalizacja

250,00

 

ZABIEGI CHIRURGII WITREORETINALNEJ I INNE W CHOROBACH SIATKÓWKI

CENA (zł)
Badania wstępne do zabiegu witrektomii i innych zabiegów na siatkówce

180,00

Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

5 950,00

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomia tylną
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

6 950,00

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomia tylna z użyciem oleju silikonowego
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

7 200,00

Opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

6 700,00

Odwarstwienie siatkówki - operacja odwarstwionej siatkówki z założeniem plomby i/lub opasaniem
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

4 800,00

Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

4 900,00

Kwalifikacja do iniekcji do ciała szklistego

250,00

Wizyta kontrolna po iniekcji doszklistkowej w tym badanie OCT - 1 oko

130,00

Podanie Lucentisu do ciała szklistego
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

1 950,00

Podanie leku Eylea do ciała szklistego
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)
1 950,00

 

 

ZABIEGI CHIRURGICZNE PRZECIWJASKROWE

CENA (zł)

Kwalifikacja do zabiegu w jaskrze, w tym badanie pola widzenia i OCT

300,00

Zabieg przeciwjaskrowy przetokowy
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

2 600,00

Jaskra - chirugiczna irydotomia obwodowa
(w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu)

1 800,00

 

INNE ZABIEGI CHIRURGICZNE

CENA (zł)

Zeszycie szpary powiekowej

400,00

Zabieg plastyki odwiniętej lub podwiniętej powieki

1 200,00

Zabieg podszycia odwiniętej lub podwiniętej powieki

700,00

OPERACJA OPADNIĘTEJ POWIEKI GÓRNEJ (1 oko)

od 2000,00

Naszycie owodni w zmianach rogówkowych

1 800,00

Usunięcie zmiany spojówki

600,00

Zabieg usunięcia skrzydlika

700,00

Zabieg usunięcia skrzydlika z przeszczepem autologicznym spojówki

1500,00

Usunięcie gradówki

400,00

Zabieg wycięcia guzków powiek
(1 zmiana - brodawka, kaszak, cysta, itd..)

350,00

Zabieg usunięcia kępek żółtych

400,00

Zabieg płukania kanalika nosowego-łzowego

160,00

Zabieg udrożnienia przewodu nosowo-łzowego

310,00

Zamknięcie punktu łzowego zatyczką

250,00

Usunięcie rzęs

70,00

Znieczulenie ogólne do zabiegu okulistycznego

120,00

Wizyta kontrolna po zabiegu

80,00

Pakiet kontrolny po zabiegu usunięcia zaćmy
(3 wizyty dodatkowe, na ostatniej wizycie dobór okularów, pachymetria i badanie PHP)

230,00

 

ZABIEGI LASEROWE

CENA (zł)

Kapsulotomia laser YAG (zaćma wtórna)

300,00

Laseroterapia siatkówki (retinopatia cukrzycowa,

stan po zakrzepie żyły centralnej - jedna sesja)

300,00

Trabekuloplastyka laserowa SLT - laserowy zabieg przeciwjaskrowy

300,00

Irydotomia laserowa z badaniem UBM

370,00

Irydotomia laserowa

300,00

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

270,00

PAKIET JASKROWY- dobowa hospitalizacja z pełną diagnostyką w kierunku jaskry

  • dobowa krzywa ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą tonometrii aplanacyjnej
  • pachymetria - pomiar grubości rogówki metoda ultradźwiękową
  • perymetria statyczna - badanie pola widzenia
  • badanie OCT - ocena włókien nerwowych i tarczy nerwu wzrokowego
  • gonioskopia - ocena kąta przesączania
  • badanie przedniej części oka w lampie szczelinowej
  • badanie dna oka
  • konsultacja okulistyczna u Specjalisty Chorób Oczu

650,00


Zniżka 10% od cen obowiązujących dla klientów posiadających ubezpieczenie zdrowotne w TU ALLIANZ ŻYCIE S.A. oraz TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

10 % zniżki na chirurgiczne zabiegi usunięcia zaćmy oraz na zabiegi witrektomii dla Klinetów Banku PKO BP S.A. należących do programów AURUM i PLATINIUM, posługujących się prestiżowymi kartami płatniczymi banku PKO BP S.A.

Więcej z tej kategorii: « Personel Sprzęt »

Seniorom będzie żyło się lepiej?

Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy jest jednym z głównych priorytetów...

Czytaj dalej
Copyright ® 2014 okulus.pl | Strony medyczne Roogmedia

Nasza strona używa plików cookies w celu zbierania anonimowych statystyk. Aby dowiedzieć się więcej prosimy zapoznać się z Naszą polityką prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.